Blog Ogródek Marysieńki

individual work puzzles

 

Ląd arktyczny? Łąka? Kontynenty? Dżungla?

takie i inne ekosystemy w piękny sposób przedstawione są na puzzlach, które dzieci układają w ramach pracy własnej. Wśród elementów znajdzie się taki w kształcie biegnącego zająca, motyla czy kwiatu. Dzieci są wyczulone na szczegóły i puzzle doskonale rozwijają percepcję wzrokową jak oraz koordynację oko-ręka. Puzzel, który nie pasuje w jedną stronę, w drugą okazuje się idealny. Dzieci mogą się skupić, potrafią być pochłonięte układaniem dłuższy czas lub z każdą próbą wydłużają czas, kiedy pracują. Chętnie pomagają sobie nawzajem, gdy komuś trudno jest ułożyć bardziej złożoną układankę.

 

Actric land? Meadow? Continents?Jungle?

These are some of the ecosystems children can know while doing puzzles. Beautiful pictures show the variety of the world: both flora and fauna. Among many parts there are those which have very ineresting shapes: like the one of a hare, a flower, a butterfly. Young children are very sensitive to detail. They notice things. Puzzles are a great opportunity to practice concentration as well as the eye-hand coordination. Children like to help others with more complex puzzles.

 

individual work 2

Największą oznaką sukcesu nauczyciela… jest móc stwierdzić: „Dzieci pracują teraz tak, jakby mnie tu w ogóle nie było”.

Maria Montessori

Ta samodzielność istnienia i działania, o której mówi Maria Montessori stanowi kwintesencję pracy z dzieckiem w myśl zasady „pomóż mi zrobić to samemu”. Pracując z dziećmi widzimy jak pokazują nam swoje możliwości i odkrywają swój potencjał, jeśli tylko zapewnimy im otoczenie, które zachęca do samodzielności i rozwijania empatii, bycia sobą, ale i z innymi, bycia uważnym i współczującym.

 DZIEN NAUCZYCIELA 2016

The greatest sign of success for a teacher…is to be able to say, “The children are now working as if I did not exist.”

Maria Montessori

This independence in existence and action is the essence of the work with the child according to Maria Montessori quote, “help me do it myself”. By working with young children we see how with time they reveal their abilities and their potential, if we just provide them with the proper and nourishing environment. They develop empathy and the sense of self simultaneously. They are sympathetic and mindful of others.

Czy czterolatek może uczyć się od dwu- lub trzylatka? Czy trzylatek może być „pomocnikiem” w czasie spaceru? Czy dwu i pół letnia dziewczynka może sama się ubierać i rozbierać, wieszać i pakować plecak? Czy trzyletnia dziewczynka może nakarmić dwuletnią siostrę w sposób delikatny, czekając na połknie i będzie gotowa na kolejną łyżkę?  MOŻE! W naszym przedszkolu bywamy świadkami takich wyjątkowych chwil, chwil dobroci, osiągania kolejnego etapu niezależności, przejawów empatii, wzajemnego dostrajania się dzieci, dorosłych oraz przyrody, która nas otacza. Nie funkcjonujemy w próżni, a nasze czyny mają wpływ nie tylko na daną osobę, ale i osoby wokół.

Can a four year old learn from a two- or three year old? Can a three year old can be “a helper” during outings? Can a two and a half year old girl get dressed and undress by herself? Can she hang and pack her backpack? Can a three year old girl feed her two year old sister and do it in a gentle manner waiting until she swallows and is ready a to have another bite? The answer is: YES! At our preschool we witness those precious moments of kindness and self-reliance. Independence, acts of empathy, mutual tuning in of the children, adults and nature that is around us. We do not function in some kind of void and our actions influence not only ourselves but everyone around us.

DZIEN NAUCZYCIELA 2016 2

Moja chęć pomocy komuś wywoła inną reakcję w otoczeniu, niż moja niechęć. Mój spokój wpłynie inaczej na koleżankę obok, niż mój krzyk. Moje podzielenie się zabawką wywoła zupełnie inny wyraz twarzy koleżanki, niż moje: nie. Każdy ma prawo odmówić, ale też każdy ma prawo poprosić, zapytać, zmienić zdanie lub próbować przekonać. W tej przedszkolnej dynamice wspólnie tworzymy drużynę. W drużynie możemy na sobie polegać i staramy się wspierać. Cieszymy się z cudzego sukcesu, jednocześnie budujemy siebie.

Me wanting to help someone will cause a completely different reaction to me not wanting to help. My calmness will will influence my friend differently differently than my scream. If I share a toy my friend will experience certain emotions, completely different to me saying: no. Everyone has the right to say no, but at the same time everyone has the right to ask for, to ask, to change his/her mind, to try to convince one another or to give something up to somebody. We form a team withing this preschool dynamics. As it is in a team we can count on each other and we try to support one another. We are happy with somebody else’s success while building a strong sense of self.

Nikt nie jest lepszy ode mnie. Nie jestem lepszy niż inni. Jestem najlepszy.– te trzy zdania wcale nie są ze sobą w sprzeczności, jeśli przyjmiemy je jednocześnie z siłą i pokorą.

Nobody is better than me. I’m not better than anyone. I’m the best. – Those three sentences are not contradictory if we acknowledge them with strength and humility at the same time.

DZIEN NAUCZYCIELA 2016 3

W Dzień Nauczyciela pragniemy podziękować za pracę dzieci i rodziców. Tym bardziej, że w tym roku odwiedziło nas kilku naszych absolwentów, którzy od września dołączyli do grona uczniów. Przyszli podziękować i złożyć życzenia oraz podzielić się swoją radością, motywacją, pracą i sukcesami w byciu uczniem.

On the teacher’s day we would like to thank for all the work of children and parents. This year was even more special because some of our graduates visited us together with their parents to share their joy and motivation while going to school, their work and school successes.

The presschoool was filled with the aroma of various flowers, gifts from the children. It was a great opportunity for younger children to meet they older friends. The children shared their experiences from the swearing-in ceremony. They showed the diplomas, their workbooks and notebooks. One of the students even said a poem from the ceremony.

DZIEN NAUCZYCIELA 2016 4

W przedszkolu zapachniało kwiatami, które ofiarowali nie tylko nasi absolwenci, ale również ich młodsi koledzy, którzy z radością spotkali swoich przyjaciół. Nasi absolwenci dzielili się swoimi wrażeniami z uroczystości pasowania na ucznia, pokazywali dyplomy, swoje zeszyty, deklamowali wiersze:

„To jest wzór dla całej szkoły

Koleżeński i wiesoły.

Wszystkich lubi i szanuje,

Nie dokucza, nie wariuje.”

Oto jeden z tekstów ślubowania:

„Ślubuję uroczyście:

Być dobrym Polakiem i chlubą swojej klasy i szkoły. Pilną nauką, dobrym zachowaniem i wzorowym koleżeństwem nieść radość rodzicom, kolegom i pedagogom.”

A oto jak brzmiał ten tekst w innej szkole:

„Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas. Z tej okazji przyrzekamy, że się bardzo postaramy pilnie świat poznawać, dory przykład innym dawać, być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać ucznia rolę.

Ślubuję uroczyście, Nauczycieli szanować, do lekcji się przygotowywać, działać na rzecz swojej szkoły, być uprzejmym i wesołym.”

Szczególnie chcemy pogratulować Ludwiczkowi. Twoja ogromna motywacja i radość z chodzenia do szkoły jest dla nas największym pezentem. Ogladając Twój zeszyt byłyśmy zachwycone. 

Drogie dzieci trzymamy za Was kciuki! Bądźcie na bieżąco z życiem swoich kolegów i koleżanek w przedszkolu i do zobaczenia przy najbliższej okazji!

PS

Bumi był zachwycony czując zapach pięknych kwiatów w przedszkolu.

We want to congratulate everyone especially Ludwik. Your great motivation and joy because of going to school is the best gift the child can give us. We were delighted to see your notebook filled with beautifully written letters and words. We know that you have come a long way and to see your notebook is a prove of how important motivation is for a child!

 

Dear children, we keep our fingers crossed! Be up to date with the preschool life of your friends and we hope to see you at the earliest opportunity!

 

PS

Bumi, the cat was delightet to see and smell of these beautiful flowers.

 

 

Marysia zaprasza do obejrzenia kilku zdjęć z piątkowych wyjątkowych chwil. Wspólnie obchodziliśmy drugie urodziny naszej koleżanki. Marysia zrobiła niesamowity postęp i stała się częścią naszej przedszkolnej drużyny!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego dnia!

1

 

2

 

3

 

 

4sm

 

 

5

 

 

6sm

Chłpcy wręczali Marysi prezenty z okazji urodzin! Nie zabrakło wspólnego odpakowywania i układania przecudnych króliczków.

7sm

Urodziny Pozegnanie 8

  

 

Wczoraj rozpoczął się nowy rok szkolny. Dzień ten jest dla nas szczególny, gdyż grupa naszych absolwentów stała się uczniami. Dzieci poszły do szkoły po dodatkowym roku, który przeznaczyliśmy wspólnie na przygotowanie się do tego dnia. Dzieci, które uczestniczyły w ostatnich wspólnych urodzinach, umieją czytać, potrafią rozwiązywać zadania matematyczne, ale co najważniejsze są dojrzałe do tego, by wejść w szkolne mury i przepełnione chęcami i entuzjazem poznać nowych kolegów, koleżanki i wychowawców.

Zupełnie inny start ma dziecko, które nie tylko jest chętne iść do szkoły, ale ma rzeczywiste umiejętności zarówno te akademickie jak czytanie, liczenie, wyćwiczona ręka; jak i te często kluczowe jak umiejętność pracy w skupieniu, pokonywania trudności, rozwiązywania problemów, umiejętność reagowania adekwatnie do bodźca, swego rodzaju siłę psychiczną

 

Nasze dzieci, które wykorzystały dodatkowy rok osiągnęły bardzo wiele. Nasze przedszkole jest placówką Montessori i w ciągu roku pracujemy z dziećmi, aby mogły one rozwijać się całościowo i budować siebie jako człowieka. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z rzeczy, którą robimy co jakiś czas podczas spotkań w kręgu. Mianowicie chodzi o listy "Potrafię/Ćwiczę". Średnio co miesiąc czy dwa nasze spotkanie w kręgu poświęcone jest spisywaniu rzeczy, które dzieci umieją lub będą ćwiczyć w najbliższym okresie. Jest to niezwykle wartościowe, gdyż to dzieci mówią, co potrafią. Dzięki temu budują swoje poczucie własnej wartości. Jednocześnie są to rzeczywiste umiejętności, a nie wymyślone. Umiejętności, które wymieniają dzieci mogą być barzo różne i taką listę tworzymy dla dziecka w każdym wieku: zarówno 2-3latka jak i 5-6latka.

Druga część tej karty, czyli "Ćwiczę" powoduje, że dziecko chce być w czymś lepsze, chce ćwiczyć jakąś umiejętność. Z drugiej strony nie zapisujemy umiejętności, która wymaga ćwiczenia, ale dziecko nie ma żadnej motywacji by ją ćwiczyć, gdyż chęci są podstawą do pracy nad sobą. Wybieramy taką, która budzi pozytywne emocje i dziecko faktycznie chce nad nią pracować.

 

Jest to naprawdę bardzo wartościowe ćwiczenie. Nasze dzieci potrafią nie tylko nazwać swoje mocne strony i wskazać obszary, w których chcą być lepsze. Potrafią również wskazać takie cechy u kolegi czy koleżanki.

 

 

Wśród naszych list "Potrafię" były np. takie wpisy: 

- Umiem pływać z płetwą rekina (Ludwik, 20.04.2015)

- umiem dzielić się z innymi i zachować się fair play (Ludwik, 25.03.2015)

- potrafię na swoim rowerze przyjechać do ścieżce rowerowej do przedszkola i z powrotem do domu (Ludwik, 18.03.2015)

- zjeżdżać  na snowboardzie (Ludwik, 20.01.2016)

- pomagać mamie, Pani (Ludwik, 20.01.2016)

- umiem powiedzieć wiersz (Ludwik, 06.2016)

- umiem maszerować w jednym tempie (Ludwik, 22.07.2016)

Ludwik 1

 

- zjeść trochę barszczu w kubku (Kuba, 18.03.2015)

- sprawnie rozebrać się i odwiesić ubranie (Kuba, 25.03.2015)

- zjeść cały barszcz (Kuba, 20.01.2016)

- jeździć na nartach (Kuba, 20.01.2016)

- pięknie opowiadać o wyjeździe (Kuba, 2016)

- pamiętać o zadaniach (Kuba, 20.01.2016)

- umiem obsłużyć się na basenie (Kuba, 06.2016)

- umiem zdobyć się na odwagę (Kuba, 06.2016)

- umiem głośniej mówić (Kuba, 06.2016)

- umiem być dzielny (Kuba, 07.2016)

- umiem komuś ofiarować swoje rzeczy (Kuba, 07.2016)

- układać puzzle (Emilka, 18.03.2015)

- nie boję się bawić w brodziku na basenie (Emilka, 18.03.2015)

 - potrafię zrobić kwiatki dla mamy (Emilka, 26.05.2015)

- umiem założyć koleżance sznurowane buty (Emilka, 26.06.2015)

- zrobić coś dla kogoś, pomóc (Emilka, 26.05.2015)

- umiem jeździć na deskorolce, wrotkach (Emilka, 10.02.2016)

- umiem wspólnie zrobić tort (Emilka, 22.07.2016)

- umiem przygotować z tatą obiad dla mamy (Emilka, 07.2016)

- umiem się wspinać w parku linowym (Emilka, 22.07.2016)

Emilka 1

- potrafię pięknie nakryć do stołu (Emil, 18.03.2015)

- przygotować się rano sam do przedszkola (Emil, 18.03.2015)

- umiem czytać (Emil, 12.05.2015)

- umiem wspaniale czytać (Emil, 2016)

- rozpakować plecak (Emil, 26.05.2016)

- siedzieć spokojnie w kręgu (Emil, 15.06.2015)

- pływać z kołem ratunkowym (Emil, 29.09.2015)

- dmuchać balony (Emil, 1.12.2015)

- czytać biegle (Emil, 1.12.2015)

- potrafię wymienić nazwy kontynentów (Emil, 1.12.2015)

 - umiem samemu obsłużyć się na basenie (Emil, 06.2016)

- umiem być przyjacielem dla kolegi w trudnej sytuacji (Emil, 06.2016)

- umiem śpiewać w duecie i w grupie (Emil, 06.2016)

Emilek 1

- umiem sam zapastować buty (Michaś, 18.03.2015)

- pływać z instruktorem (Michaś, 18.03.2015)

- zjeść trochę barszczu w kubku (Michaś, 18.03.2015)

- potrafię się ubrać bez pomocy rodziców (Michaś, 03.2015)

- opiekować się braciszkiem (Michaś, 12.05.2015)

- umiem zakładać buty na stojąco (Michaś, 1.12.2015)

- nurkować z okularami (Michaś, 1.12.2015)

- potrafię przeliczyć do 1000 (Michaś, 10.02.2016)

- umiem pięknie powiedzieć wiersz (Michaś, 06.2016)

- umiem właściwie zachować się na basenie (Michaś, 06.2016)

- wypowiedzieć się do mikrofonu (Michaś, 06.2016)

- umiem obsłużyć się na basenie (Michaś, 06.2016)

- posprzątać w domu (Michaś, 06.2016)

- nauczyłem się pływać strzałką (Michaś, 06.2016) 

 

 

Oto przykłady z karty "Ćwiczę":

- spokojne siedzenie podczas zajęć (Ludwik, 18.03.2015)

- liczenie (Ludwik, 21.09.2015 i dalej 1.12.2015)

- pisać (Ludwik, 07.2016)

Kuba 1

- uzgadniać z kolegami wspólne zadania (Kuba, 02.2016)

- pływać z instruktorem na basenie (Kuba, 18.03.2015)

- szybciej ubierać się na spacer (przygotować się na spacer) (Kuba, 03.2015)

- podejmuję odpowiedzialność za porządek po myciu zębów (Kuba, 24.06.2015)

 - robić kołyskę (rozwijam umiejętności ruchowe) (Emilka, 18.03.2015)

- przekazywać rodzicom informacje z przedszkola, np. prośbę o nową szczoteczkę do zębów (Emilka, 03.2015)

- czytanie długich wyrazów (Emilka, 12.05.2015)

- czytanie sylabami (Emilka, 1.12.2015)

- podejmuję odpowiedzialność za porządek w salach (Emilka, 24.06.2015)

- ćwiczę naukę na desce surfingowej (Emilka, 10.02.2016)

- pomoc nauczycielowi (Emilka, 5.04.2016)

 - sam zakładać buty (Emil, 20.04.2015)

wiedzieć, gdzie są moje okulary (Emil, 12.05.2015)

- pływać na basenie (Emil, 27.07.2015)

- dodawać w zakresie 20 (Emil, 1.12.2015)

Michas 1

- wykonywać pracę do końca (Michaś, 26.05.2016)

- pilnować ciszy przy pracy w grupie (Michaś, 15.06.2015)

- czytanie sylabami (Michaś, 1.12.2015)

- będę ćwiczył prawidłową wymowę (Michaś, 29.06.2016)

- będę ćwiczyć rękę (Michaś, 06.2016)

 

 

Warto wspomnieć, ze dzieci, które nie mają takich rozmów, przemyśleń mają ogromną trudność w nazwaniu tego, co potrafią llub tego, nad czym chcą pracować. Metoda Montessori wyposaża dzieci w niezwykle mocne narzędzie do rozwoju, którym jest "zamiłowanie do uczenia się" bez względu na to, jakiego obszaru ta nauka ma dotyczyć. Life Love of Learning to kwintesencja montessoriańskiego podejścia do życia.

 

Zapraszamy na fotorelację z urodzin naszych absolwentów!

Urodziny Pozegnanie 1)

 

 

Urodziny Pozegnanie 3

 

 

Urodziny Pozegnanie 4

 

 

Urodziny Pozegnanie 5

 

 

 

Urodziny Pozegnanie 6sm

 

 

Urodziny Pozegnanie 7sm

 

 

Domki dla lalek 10

Zapraszamy na fotorelację z naszej wycieczki do niedawno utworzonego wyjątkowego muzeum - Muzeum Domków dla lalek. Były tam domki sprzed 30, 50  a nawet 100 lat. 

Taką dedykację zostawiliśmy w księdze gości:

 

 Domki dedykacja 

Dom

 Domki dla lalek Dom Pani Hope 4

Domki dla lalek 4

 

Domki dla lalek 5

 

Domki dla lalek 3

 

 

 

Domki dla lalek 7

 

Domki dla lalek 8

 

Domki dla lalek 9

 

Domki dla lalek Dom Pani

 

Domki dla lalek Dom Pani Hope 2

 

 W muzeum organizowane są również ciekawe warsztaty dla dzieci i rodziców:

ZRÓB TO w Muzeum - warsztaty rodzinne.

 Więcej informacji na stronie Muzeum Domków dla Lalek - http://www.muzeumdomkow.pl/ 

 

 

 

"Dopiero, gdy jesteśmy odpowiedzialni, możemy być odważni" - zapraszamy na spotkanie z nurkiem!

 

Nurek 1

 

Dzisiaj mieliśmy wyjątkowego gościa w naszym przedszkolu. Odwiedził nas tata jednego z przedszkolaków, który już od 20 lat nurkuje w wodach całego świata i chciał przybliżyć dzieciom ten niesamowity podwodny krajobraz. 

 

Na początku poznaliśmy, jakim sprzętem posługuje się nurek, aby mógł zejść głęboko pod wodę. Ma on przy sobie:

  • piankę, która w zależności od temperatury wody może być, cienka, krótka lub długa;
  • specjalną kamizelkę, do której przyczepia się zarówno butlę z tlenem jak i sprzęt;
  • aparat oddechowy z jego naważniejszą częścią - manometrem. Dzięki niemu nurek oddycha tak jak na powierzchni. Bez manometru mielibyśmy wrażenie, jakbyśmy próbowali oddychać powietrzem z napompowanego balonika.
  • ciężarki - nawet 10 kg ołowiu, aby lepiej się zanurzać
  • płetwy i buty, które wkładamy w płetwy.

 

Nurek 2

Sprzęt jest zdublowany. Co to znaczy? Zanim wyjaśnimy, z czym to się wiąże należy powiedzieć o pierwszej zasadzie nurkowania. Zawsze nurkuje się z partnerem, z tzw. buddy'm. Często jest on bardziej doświadczony lub jest to instruktor. Jeśli zabraknie nam tlenu lub naszemu partnerowi można użyć drugiego aparatu oddechowego - zapasowego, który jest przyczepiony do kamizelki specjalną pętelką.

Gdy pływamy w zespole podnosimy swoje bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, które mogłyby się okazać niebezpieczne, gdyby nie było nikogo, kto może nam pomóc. 

 

Nurek 3

"Diving Log Book" - co to takiego? To książeczka, którą wypełnia nurek. Zapisuje miejsce, imię swojego partnera do nurkowania tzw. buddy, imię instruktora, cel nurkowania oraz komentarze. Mogliśmy przeczytać, że np. podczas jednego z nurkowań były: fantastyczne, wielkie żołwie na trawiastym podłożu.

 Jest tak również pole na informacje odnośnie pogody, widoczności, ogólnej oceny.

Nurek 4

 Po czym poznać, że maska jest dobrze dobrana do twarzy? Jeśli przyciśniemy ją do twarzy bez nakładania pasków i maska nie odpadnie, to znaczy, że jest odpowiednio dobrana.

Tata Juleczka zdradził nam również sposób nurków na zaparowaną maskę. Można albo użyć specjalnych płynów albo ... wykorzystać do tego własną ślinę!

 

 

Nurek 5

 

 Pod wodą znajduje się całe bogactwo stworzeń: ukwiałów, raf koralowych, małych rybek, a nawet rekinów czy tajemniczych muren. Co ciekawe to, co jest niebezpieczne dla jednych zwierząt dla innych może okazać się zbawienne. Tak jest w przypadku ukwiałów, które parzą. Są jednak rybki, które są odporne na tej jad i wykorzystują ukwiały jako świetną kryjówkę przed drapieżnikami.

 

Nurek 6

 

Nurek 7

Co to są cenoty? 

Jest to rodzaj naturalnej studni, które można spotkać bardzo licznie na półwyspie Jukatan w Meksyku, gdzie kwitła kultura Majów. Obejrzeliśmy nagranie, na którym dzięki ustawionym reflektorom czy latarkom można było podziwiać ten podwodny świat.

Nurek 8

Pytaliśmy tatę Julka, od czego rozpoczęła się ta wyjątkowa pasja, która trwa już wiele lat. Tata Julkal jeszcze zanim zdobył określone umiejętności nurkowe zobaczył ten wodny świat, zainteresował się nim i postanowił dowiedzieć się wiecej o tym świecie. W ten sposób zdobywając kolejne centryfikaty uprawniające do schodzenia na określoną głębokość pod powierzchnię wody podróżuje w miejsca bliskie i bardzo dalekie, aby poznawać wielki błękit wód...

Potrzeby dziecka zgodnie z pedagogiką Marii Montessori:

 

1.      Towarzyskość (bycie z innymi)

 

 

Towarzyskosc Montessori

 

Człowiek jest istotą społeczną i od najmłodszych lat potrzebuje kontaktu i bliskości z innymi, nie tylko dorosłymi, ale i dziećmi. Posyłając je do przedszkola Montessori Rodzic oferuje swojemu dziecku możliwość funkcjonowania w grupie różnowiekowej, gdzie jego pociecha jest zarówno uczniem jak i nauczycielem; rówieśnikiem oraz młodszym czy starszym przyjacielem.

 

2.      Odkrywanie (fizyczne i umysłowe)

 

2 OdkrywanieLife Love of Learning

 

Life Love of learning – zamiłowanie uczenia się przez całe życie – świat jest pełen barw, smaków, pięknych stworzeń i zaskakujących zjawisk. Nieodłącznym elementem wychowania i dzieciństwa powinno być badanie, poznawanie i odkrywanie tego co wokół. 

 

3.      Porządek (jednocześnie w czasie i przestrzeni)

 

 

Porzadek Montessori

 

„Porządek zewnętrzny kształtuje porządek wewnętrzny” – Maria Montessori. Dzięki stałym punktom dnia, ładowi w przestrzeni i tego, że „wszystko ma swoje miejsce” dziecko tworzy obraz swojego świata. Uczy się dbać o otoczenie i cenić je. W domu wygospodarujmy stałe miejsce/ wieszak na plecak naszego dziecka. Wyeksponujmy częśc książek i zabawek. W ogrnaiczonej iości rzeczy dziecku łatwiej jest dokonać wyboru i jednocześnie dłużej skupić się na jednej czynności. Dobrze jeśłi dziecko ma swoje miejsce do pracy, gdzie może rysować, wycinać itp.

 

4.      Komunikacja (werbalna i niewerbalna)

 

1 Towarzyskosc

 

Dziecko uczy porozumiewać się ze swoim otoczeniem od momentu narodzin. Rozpracowuje kod, którym posługują się dorośli i dzieci w otoczeniu. W pierwszych latach życia opanowuje niezwykle ważna umiejętność mówienia. Gdy ma dwa lata następuje wysyp słów. Ważne jest wspieranie tego naturalnego procesu. Środowisko montessoriańskie dodatkowo stymuluje dziecko i zapewnia komfortową przestrzeń. Dzieci uczą się dialogu, przekonywania do swojego pomysłu czy planu, opowiadania, budowania zdań jak również rozwijania i odczytywania całej gamy komunikatów niewerbalnych.

 

5.      Ruch (ręce i ciało)

 

 Ruch montessori

 

Rodzic jest pierwszym partnerem i fanem aktywności fizycznej dziecka. Maria Montessori mówiła, że „ręka jest narzędziem inteligencji”. Dziecko, które działa, które jest sprawcze, potrafi się obsłużyć lub pomóc komuś przejawia jednocześnie inicjatywę. Nie czeka aż ktoś powie, co ma zrobić a rozwiązuje problem. Radzi sobie. Jest dzięki temu szczęśliwsze. Ruch to nie tylko ręka, ale i cała motoryka: mięśnie, pracujące stawy. Zachęcajmy dzieci do aktywności, do pokonywania trudności. Asystujmy, ale nie wyręczajmy. Dbajmy o bezpieczeństwo, ale nie mówmy: „to dla dużych dzieci”, gdy sprawny dwulatek chce wejść na wysoką zjeżdżalnię. Wiek jest mniej istotny, co zauważyła już dr Montessori,  niż poziom rozwoju każdego dziecka.

 

6.      Praca (uczestniczenie w czynnościach domowych)

 

12238139 989088817814234 646165129267777457 o

 

Dlaczego dzieci lubią zabawę w sklep czy w dom? Ponieważ dorośli wykonują takie czynności. Montessori podkreśla, że ważniejsze od zabawy w sklep jest dla dziecka samo pójdzie do sklepu i zapewnienie dziecku prawdziwych doświadczeń. Jako Rodzice mogą Państwo włączać dzieci w takie aktywności jak wybór własnych butów, kurtki, gdzie dziecko może sprawdzić, czy umie je samodzielnie założyć i zdjąć, czy będzie umiał zapiąć samodzielnie kurtkę lub kombinezon, który mu kupimy. To bardo ważne, gdyż wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz jego poczucie sprawczości. 


7.      Powtarzalność (w wielu czynnościach)

 

 

Powtarzalnosc Montessori

 

Dziecko nie czyni czegoś jedynie dla danego efektu, ale potrafi niezwykle wytrwale powtarzać ciągle jedną i tę samą czynność. W ten sposób doskonali daną umiejętność. Czy obserwowali Państwo kiedyś, jak dziecko przelewa z jednego kubeczka do drugiego? Lub układa tę samą układankę? W ten sposób uwewnętrznia dana umiejętność i buduje siebie. 


8.      Koncentracja (nieprzerwana)

Koncentracja Montessori

 

"O jak pięknie układa! " dorosły mówi do dziecka i właśnie niestety został zakłócony czas tzw. głębokiej koncentracji. Gdy dziecko pochłonięte jest swoją pracą, zadaniem i niejako wyłącza się na bodźce zewnętrzne nawet słowo pochwały może przerwać moment koncentracji. Gdy widzimy dziecko, które pracuje...popatrzmy na nie. Obserwacja jest niezwykle ważnym narzędziem pracy z dzieckiem.

 

9.      Dokładność (praca z wyzwaniem)

 

Praca

 

Zadanie czy jak to określa Maria Montessori praca powinna być odpowiednio dobrana do możliwości dziecka. Nie powinna być ani za łatwa, gdyż dziecko szybko się znudzi, ani za trudna, gdyż może popaść we frustrację i się zniechęcić. Powinno być trochę trudniejsze niż to, co już potrafi. Wtedy rośnie w siłę. Staje się wytrwały, nie boi się porażki, gdyż każda przybliża do sukcesu. Przy zadaniach dość trudnych uczy się również staranności i dokładności bez względu na to czy będzie to układanie kopa z patyk w taki sposób, aby się nie przewrócił, czy będzie to odrysowywanie od szablonu albo nalewanie wody ze szklanego dzbanuszka, czy spakowane plecaka tak, aby zmieściła się nie tylko śniadaniówka i bidon ale także kurtka przeciwdeszczowa lub ładny kawałek kory znaleziony na spacerze.

 

10.  Doskonalenie (kontrola błędów – jednocześnie)

 

Doskonalenie Kontrola Bledow

 

Błąd jest w Montessori sprzymierzeńcem dziecka. Stanowi swego rodzaju komunikat. Dzięki kontroli błędów dziecko może samo skorygować swoje postępowanie. Nie potrzebuje do tego dorosłego, przez co staje się bardziej niezależne. Ćwiczy jakże ważną umiejętność rozwiązywania problemów, nie jest bierne. W domu również możemy zapewnić dziecku aktywności, które obejmują tę możliwość.

 

11.  Naśladownictwo (dobre modele do naśladowania)

 

 Nasladowanie Montessori

 

Dziecko nie robi tego, co mówimy tylko to jak się zachowujemy. Idzie na przykładem dorosłych ze swojego otoczenia. Rodzic jest najważniejszym autorytetem dla dziecka. Nasze przedszkole jest przedszkolem Montessori z ogromną ilością outdooru. Wybierając je warto przemyśleć, czy sposób funkcjonowania placówki jest spójny z modelem wychowawczym rodziny. Czy cenimy pobyt na świeżym powietrzu a co za tym idzie będziemy wyposażać dziecko w odpowiednie ubranie, czy będziemy uczyć dziecko noszenia plecaka, śniadaniówki, bidonu każdego dnia. Czy samodzielność dziecka i jego sukcesy są czymś, co dostrzegamy i cenimy. Gdy dziecko chce samo się ubrać, czy mu na to pozwalamy, czy sadzamy na kolano (nawet odruchowo) i je ubieramy. Są to drobne rzeczy, które jednak tworzą mozaikę doświadczeń wczesnego dzieciństwa. Okresu, zgodnie ze słowami Marii Montessori, najważniejszego w życiu.  

 

12.  Niezależność (ubieranie się, jedzenie itd.)

 

Niezaleznosc Montessori

 

Już dziecko kilkunastomiesięczne może samodzielnie zdejmować i odkładać na miejsce buty. Dwuletnia dziewczynka może wieszać plecak, zakładać i zdejmować zimowe buty na rzepy; nalewać herbatę z małego termosu do swojego kubka.

 

Aby dziecko mogło budować swoją niezależność niezmiernie ważne jest nie wyręczanie go w codziennych czynnościach, których chce się nauczyć: zdejmowanie butów, wieszanie plecaka, podciąganie spodenek. Nawet dziecku o bardzo słabym napięciu mięśniowym może ćwiczyć na miarę swoich możliwości. Wymaga to natomiast od dorosłego dużej samoświadomości i kontrolowania swoich odruchów. Jednym rodzicom przychodzi to łatwiej, inni muszą włożyć w to trochę pracy, ale efekt rozwoju dziecka jest najlepsza nagrodą.

 

Przy niezależności należy również wspomnieć o odpowiednim ubraniu. Trudne do założenia/zdjęcia ubranie może skutecznie uniemożliwić dziecku zdobywanie nowych czy nawet wykonywanie czynności samoobsługowych, które już dawno opanowało. Dziecko nie założy butów, z którymi zmaga się nawet dorosły. Pamiętajmy o tym szykując dzieci do przedszkola zwłaszcza na początku drogi jaką jest samodzielne ubieranie i rozbieranie się. Im dziecko więcej potrafi tym lepiej poradzi sobie z bardziej skomplikowaną garderobą.

 

13.  Samokontrola (zamiast kontroli przez innych)

 

Tak jak przy materiale Montessori dziecko może samo skontrolować wykonanie zadania. Tak samokontrola przejawia się również w zachowaniach w ramach grupy społecznej. Dziecko coraz bardziej świadomie decyduje o swoim zachowaniu w danej sytuacji. Coraz lepiej panuje i kieruje swoimi emocjami i zachowaniami. W środowisku montessoriańskim mając wiele okazji do społecznych interakcji zarówno z rówieśnikami jak i dziećmi młodszymi i starszymi rozwija się jako osoba.

 

 

 

13344581 1101709646552150 2886099075108323318 n

 

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości."

 

„Kiedy potrzeby te nie są w dziecku zaspokojone wykazuje ono takie zachowania jak: napady złości, gniew, smutek, nadmierną przemoc lub nieśmiałość, nieumiejętność koncentracji. Kiedy dziecko jest zdenerwowane lub nieszczęśliwe warto sprawdzić, czy któraś z jego podstawowych potrzeb nie jest zaniedbywana.”

Mothers Day Part 2 27

Zapraszamy na fotorelację z drugiej części świętowania Dnia Matki!

Mothers Day Part 2 28

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania w kręgu i wręczania dyplomów Kubie, który nie mogł wziąć udziału we wczorajszej uroczystości, gdyż w tym samym czasie uczestniczył w spotkaniu integracyjnym w szkole, w której rozpocznie naukę od września.

Mothers Day Part 2 1

 

Mothers Day Part 2 2

Mothers Day Part 2 3

Mothers Day Part 2 4

Mothers Day Part 2 5

Mothers Day Part 2 7

 

Mothers Day Part 2 8

Mothers Day Part 2 9

Mothers Day Part 2 10

Mothers Day Part 2 11

Mothers Day Part 2 12

Mothers Day Part 2 13

Mothers Day Part 2 14

Mothers Day Part 2 15

Mothers Day Part 2 16

Mothers Day Part 2 17

Mothers Day Part 2 18

Mothers Day Part 2 19

Mothers Day Part 2 20

Mothers Day Part 2 21

Mothers Day Part 2 22

Mothers Day Part 2 23

Mothers Day Part 2 24

Mothers Day Part 2 25

Mothers Day Part 2 26

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zmiana ustawień w popularnych przeglądarkach

Internet Explorer 9.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

(Więcej na stronie o przeglądarce Internet Explorer)

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
(Więcej na stronie o przeglądarce Mozilla Firefox)

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
(Więcej na stronie o przeglądarce Chrome)

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
(Więcej na stronie o przeglądarce Opera)

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
(Więcej na stronie o przeglądarce Safari)