Friday, 07 March 2014 16:52

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, wystawa "Najciekawsze dyplomy magisterskie 2013" / Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, "The most interesting master projects of 2013" Exhibition

Dyplomy 2013 3

Wybraliśmy się dzisiaj na wycieczkę na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej na ulicę Koszykową 55. Naszym celem było zobaczenie "Najciekawszych dyplomów magisterskich 2013".

 

DYPLOMY 2013 WAPW

Dzieci bardzo chętnie oglądały, a nawet dotykały (choć oczywiście delikatnie) makiet m.in. mostu pieszego, który oprócz tego, że umożliwia przemieszczanie się z jednego brzgu Wisły na drugi to łączy miasto wprowadząjąc funkcję muzeum. Milo dobrze zauważył miejsca, gdzie z dolnego poziomu kładki można było wejść na jej górny poziom. Niektóre prace obejmowały rewitalizację obiektów i nadanie im nowej funkcji.

 

Dyplomy 2013 4

 Projekt architektoniczny może obejmować obiekt nowopowstały lub łączyć już istniejące z nowoprojektowanym. Tak jest w przypadku pracy dyplomowej, której autorem jest arch. Jakub Reda, a jego praca obejmowała Centrum Co-workingu" przy ulicy Długiej w Warszawie. Dzieci interesowały się budynkiem przypominającym wstęgę, który tworzy zabudowę pieżejową tej śródmiejskiej ulicy.

 

 

Jednym z wyróżnionych projektów była praca naszej Pani Moniki. Dzieci szukały znajomych twarzy na planszach. Milo znalazł siebie, Oliwkę, Mayę a nawet Wojtka. Przedszkolaki były bardzo zaciekawione i mocno prężyły swoje szyje, aby dopatrzeć się czegoś ciekawego w wyżej zawieszonych planszach.

 

A teraz trochę bardziej formalnie i architektonicznie :)

 Praca Moniki Dominik została wykonana pod kierunkiem mgr. inż. arch. Stanisława Karłowskiego, a przedstawia przedszkole Montessori. Temat pracy teoretycznej, nieodłącznego elementu dyplomu magisterskiego na WAPW (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), który tłumaczy cały projekt oraz stanowi podbudowę teoretyczną rozwiązań architektonicznych, brzmiał: "Wpływ otoczenia na rozwój dziecka". We wprowadzeniu w/w eseju są przytoczone dwie myśli: "od momentu narodzin reagujemy na przestrzeń wokół nas" (Tina Selling - autorka książki "InGenius - A Crash Course on Creativity") oraz słowa Jana Pawła II: "troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka". Pokazuje to wielką odpowiedzielaność dorosłych w oferowaniu dzieciom przestrzeni wysokiej jakości. Autorka dyplomu mówi, że "architektura powinna odpowiadać na potrzeby swoich użytkowników bez względu na to, czy jest to półroczne dziecko, czy osoba dorosła." Za kluczowe uznaje "rozpoznanie owych potrzeb i wypracowanie rozwiązań, które w najlepszy i najpełniejszy sposób je realizują".

 

Dyplomy 2013 2

Gabryś ogląda zwierzątka, w tym wypadku łosia, na elewacji przedszkola. Filipek natomiast dobrze rozpoznał, że te zwierzęta żyją w lesie.

 

  

"Jeśli chcesz  uczynić dla dziecka coś dobrego, zapewnij mu takie otoczenie, w którym będzie mógł dotykać rzeczy, jak bardzo będzie chciał" - Buckminster Fuller

Pedagogika Montessori to nauka poprzez odkrywanie i doświadczenie. Maria Montessori mówi, że "ręka jest narzędziem inteligencji", zatem jest bezpośrednio powiązana z rozwojem całej osoby. Dlatego też architektura manifestująca takie podejście do rozwoju dziecka musi mu umożliwiać nieskrępowaną inteligentną aktywność. 

 

Poniżej podajemy fragment streszczenia projektu dyplomowego Moniki Dominik:

 

"Projekt Przedszkola Montessori na warszawskiej Białołęce stanowi syntezę architektoniczną zasad i czynników wpływających na kształtowane fizyczne otoczenie w ich bezpośredniej relacji do dzieci. Przy opracowaniu idei budynku rozważono, zarówno badania dotyczące istotnych elementów i atrybutów otoczenia fizycznego i ich wpływ na zachowanie i rozwój dzieci, fazy szczególnej wrażliwości dzieci w ujęciu pedagogiki Montessori, a także ich przełożenie na wymagania do architektury. Inspiracją do formy i bryły budynku oraz zagospodarowania terenu zielonego były: zatopienie sal w naturze, relacja wnętrza z zewnętrzem, archetypiczny kształt domu, przykłady architektury skandynawskiej oraz własne doświadczenia i obserwacje w pracy zmałymi dziećmi (...)

Elementem zwracającym uwagę oraz wpływającym na pierwsze wrażenie placówki jest elewacja frontowa, zaprojektowana jako "ściana leśna", której źródłem jest bardzo silne zainetersowanie dzieci światem przyrody. Zadanie elewacji jest złożone: ma zapraszać dzieci do przychodzenia do przedszkola, ułatwiać rodzicom rozstania, a nauczycieli wyposażyć w ciekawe narzędzie do pracy z najmłodszymi.

Projekt dopełnia zastosowanie drewna na elewacji oraz naturalnych materiałów w zagospodarowaniu terenu otwartego. Budynek ma odzwierciedlać szacunek do dziecka stanowiuący podstawę pedagogiki Montessori, a tym samym odpowiadać na potrzeby rozwojowe dzieci w wiueku od 16 miesięcy do 6 lat oraz stanowić intersujący element tkanki architektonicznej okolicy" (Źródło: M. Dominik, dyplom mgr "Wpływ otoczenia na rozwój dziecka. Przedszkole Montessori, Warszawa, Białołęka", Warszawa 2013)

 

  

 

OKLADKA DRUK

 

Dyplomy 2013 1

 Milo rozpoznawał dzieci na wizualizacjach, czyli obrazkach, które pokazują, jak będzie wyglądał budynek zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz.

  

Predagogika Montessori to przede wszystkim ogromny szacunek do dziecka. Jest on punktem wyjścia do wspierania najmłodszych w ich drodze do niezależności, do rozwoju ich potencjału. Budynek i jego otoczenie projektowane dla dzieci do 6 roku życia, które to Montessori uważa za najważniejsze lata, "kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych" (M. Montessori), powinny być bardzo przemyślane i starannie zaaranżowane w oparciu o zasady pedagogiki Montessori. 

 

Te zasady w ujęciu architektury Montessori to:

  1. WOLNOŚĆ
  2. PIĘKNO - ARCHITEKTURA ESTETYCZNIE PIĘKNA
  3. STRUKTURA I PORZĄDEK - PRZEDMIOTY ODGRYWAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ
  4. PRZYRODA I RZECZYWISTOŚĆ - OGRÓD, "ZIELONA" ARCHITEKTURA
  5. OTOCZENIE SPOŁECZNE - "MIEJSCE DO ŻYCIA"
  6. OTOCZENIE INTELEKTUALNE 

Te zasady stały się wyznacznikiem decyzji projektowych w pracy dyplomowej arch. Moniki Dominik. Dzięki nim zaproponowana została przestrzeń umożliwiająca dzieciom rozwój, budowanie relacji, stawanie się niezależną jednostką, rozwijanie poczucia estetyki czy umiłowania natury i wszelkiego życia. 

Praca nad projektem dyplomowym rozpoczęła się od dzieci, a wizyta na Wydziale Architektury grupy przedszkolnej (z dużym prawdopodobieństwem najmłodszych gości wystawy) była punktem wieńczącym rozważania teoretyczne jak i projektowe nad przedszkolem Montessori. 

Pozwolę sobie zacytować słowa Marii Montessori, które są mi szczególnie bliskie: 

"Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód by mieć nadzieję ... na pokój w przyszłości".

 

 

 

Mamy nadzieję, że projekt będzie inspiracją dla przyszłych placówek oświatowych zarówno o profilu Montessori jak i innych, które chcą odpowiadać na potrzeby dzieci. 

 

Last modified on Monday, 24 March 2014 10:35

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understood