Thursday, 20 October 2016 14:15

Wyjątkowy Dzień Nauczyciela w naszym przedszkolu! / A very special day at our preschool.

Największą oznaką sukcesu nauczyciela… jest móc stwierdzić: „Dzieci pracują teraz tak, jakby mnie tu w ogóle nie było”.

Maria Montessori

Ta samodzielność istnienia i działania, o której mówi Maria Montessori stanowi kwintesencję pracy z dzieckiem w myśl zasady „pomóż mi zrobić to samemu”. Pracując z dziećmi widzimy jak pokazują nam swoje możliwości i odkrywają swój potencjał, jeśli tylko zapewnimy im otoczenie, które zachęca do samodzielności i rozwijania empatii, bycia sobą, ale i z innymi, bycia uważnym i współczującym.

 DZIEN NAUCZYCIELA 2016

The greatest sign of success for a teacher…is to be able to say, “The children are now working as if I did not exist.”

Maria Montessori

This independence in existence and action is the essence of the work with the child according to Maria Montessori quote, “help me do it myself”. By working with young children we see how with time they reveal their abilities and their potential, if we just provide them with the proper and nourishing environment. They develop empathy and the sense of self simultaneously. They are sympathetic and mindful of others.

Czy czterolatek może uczyć się od dwu- lub trzylatka? Czy trzylatek może być „pomocnikiem” w czasie spaceru? Czy dwu i pół letnia dziewczynka może sama się ubierać i rozbierać, wieszać i pakować plecak? Czy trzyletnia dziewczynka może nakarmić dwuletnią siostrę w sposób delikatny, czekając na połknie i będzie gotowa na kolejną łyżkę?  MOŻE! W naszym przedszkolu bywamy świadkami takich wyjątkowych chwil, chwil dobroci, osiągania kolejnego etapu niezależności, przejawów empatii, wzajemnego dostrajania się dzieci, dorosłych oraz przyrody, która nas otacza. Nie funkcjonujemy w próżni, a nasze czyny mają wpływ nie tylko na daną osobę, ale i osoby wokół.

Can a four year old learn from a two- or three year old? Can a three year old can be “a helper” during outings? Can a two and a half year old girl get dressed and undress by herself? Can she hang and pack her backpack? Can a three year old girl feed her two year old sister and do it in a gentle manner waiting until she swallows and is ready a to have another bite? The answer is: YES! At our preschool we witness those precious moments of kindness and self-reliance. Independence, acts of empathy, mutual tuning in of the children, adults and nature that is around us. We do not function in some kind of void and our actions influence not only ourselves but everyone around us.

DZIEN NAUCZYCIELA 2016 2

Moja chęć pomocy komuś wywoła inną reakcję w otoczeniu, niż moja niechęć. Mój spokój wpłynie inaczej na koleżankę obok, niż mój krzyk. Moje podzielenie się zabawką wywoła zupełnie inny wyraz twarzy koleżanki, niż moje: nie. Każdy ma prawo odmówić, ale też każdy ma prawo poprosić, zapytać, zmienić zdanie lub próbować przekonać. W tej przedszkolnej dynamice wspólnie tworzymy drużynę. W drużynie możemy na sobie polegać i staramy się wspierać. Cieszymy się z cudzego sukcesu, jednocześnie budujemy siebie.

Me wanting to help someone will cause a completely different reaction to me not wanting to help. My calmness will will influence my friend differently differently than my scream. If I share a toy my friend will experience certain emotions, completely different to me saying: no. Everyone has the right to say no, but at the same time everyone has the right to ask for, to ask, to change his/her mind, to try to convince one another or to give something up to somebody. We form a team withing this preschool dynamics. As it is in a team we can count on each other and we try to support one another. We are happy with somebody else’s success while building a strong sense of self.

Nikt nie jest lepszy ode mnie. Nie jestem lepszy niż inni. Jestem najlepszy.– te trzy zdania wcale nie są ze sobą w sprzeczności, jeśli przyjmiemy je jednocześnie z siłą i pokorą.

Nobody is better than me. I’m not better than anyone. I’m the best. – Those three sentences are not contradictory if we acknowledge them with strength and humility at the same time.

DZIEN NAUCZYCIELA 2016 3

W Dzień Nauczyciela pragniemy podziękować za pracę dzieci i rodziców. Tym bardziej, że w tym roku odwiedziło nas kilku naszych absolwentów, którzy od września dołączyli do grona uczniów. Przyszli podziękować i złożyć życzenia oraz podzielić się swoją radością, motywacją, pracą i sukcesami w byciu uczniem.

On the teacher’s day we would like to thank for all the work of children and parents. This year was even more special because some of our graduates visited us together with their parents to share their joy and motivation while going to school, their work and school successes.

The presschoool was filled with the aroma of various flowers, gifts from the children. It was a great opportunity for younger children to meet they older friends. The children shared their experiences from the swearing-in ceremony. They showed the diplomas, their workbooks and notebooks. One of the students even said a poem from the ceremony.

DZIEN NAUCZYCIELA 2016 4

W przedszkolu zapachniało kwiatami, które ofiarowali nie tylko nasi absolwenci, ale również ich młodsi koledzy, którzy z radością spotkali swoich przyjaciół. Nasi absolwenci dzielili się swoimi wrażeniami z uroczystości pasowania na ucznia, pokazywali dyplomy, swoje zeszyty, deklamowali wiersze:

„To jest wzór dla całej szkoły

Koleżeński i wiesoły.

Wszystkich lubi i szanuje,

Nie dokucza, nie wariuje.”

Oto jeden z tekstów ślubowania:

„Ślubuję uroczyście:

Być dobrym Polakiem i chlubą swojej klasy i szkoły. Pilną nauką, dobrym zachowaniem i wzorowym koleżeństwem nieść radość rodzicom, kolegom i pedagogom.”

A oto jak brzmiał ten tekst w innej szkole:

„Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas. Z tej okazji przyrzekamy, że się bardzo postaramy pilnie świat poznawać, dory przykład innym dawać, być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać ucznia rolę.

Ślubuję uroczyście, Nauczycieli szanować, do lekcji się przygotowywać, działać na rzecz swojej szkoły, być uprzejmym i wesołym.”

Szczególnie chcemy pogratulować Ludwiczkowi. Twoja ogromna motywacja i radość z chodzenia do szkoły jest dla nas największym pezentem. Ogladając Twój zeszyt byłyśmy zachwycone. 

Drogie dzieci trzymamy za Was kciuki! Bądźcie na bieżąco z życiem swoich kolegów i koleżanek w przedszkolu i do zobaczenia przy najbliższej okazji!

PS

Bumi był zachwycony czując zapach pięknych kwiatów w przedszkolu.

We want to congratulate everyone especially Ludwik. Your great motivation and joy because of going to school is the best gift the child can give us. We were delighted to see your notebook filled with beautifully written letters and words. We know that you have come a long way and to see your notebook is a prove of how important motivation is for a child!

 

Dear children, we keep our fingers crossed! Be up to date with the preschool life of your friends and we hope to see you at the earliest opportunity!

 

PS

Bumi, the cat was delightet to see and smell of these beautiful flowers.

Last modified on Thursday, 27 October 2016 17:08

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understood